Praktijk Nieuwbrug

Email: info@praktijknieuwbrug.nl

Beroep

Orthopedagoog (MSc), Onderzoeker (MScRes)

Aanbod

Momenteel doe ik geen aanbod in verband met andere werkzaamheden. Wel kan ik door collega’s van het samenwerkingsverband ingeschakeld worden voor consultatie, groepstrainingen en workshops.

Werkwijze

Mijn affiniteit ligt bij kinderen, ouders, volwassenen en gezinnen met complexe situaties en diverse culturele achtergronden. Respectvol en laagdrempelig stem ik af op ieders situatie en verwachtingen. Samen zoek ik naar iemands eigen kracht en het vergroten van sociale steun vanuit de omgeving. Hierbij betrek ik eventueel de mensen die voor diegene belangrijk zijn, zoals familieleden of vrienden.

Werkervaring

  • Orthopedagoog en systeemtherapie in de Interculturele GGZ bij i-psy, en wetenschappelijk onderzoek bij GGZ Drenthe De Evenaar en Stichting Centrum ‘45.
  • Orthopedagoog bij Klinisch Centrum Kristal van Ipse de Bruggen en Rivierduinen.
  • Orthopedagoog en onderzoeker bij Koninklijke Kentalis.
  • Ouderbegeleider binnen het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.
  • Speltherapeut bij de GGZ.
  • Maatschappelijk werker: algemeen maatschappelijk werk, boddaertcentrum, schoolmaatschappelijk werk, pleegzorg, dak- en thuislozenzorg.